Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza akceptację plików cookie.

AKCEPTUJĘ

 

MORELOWASZAFA.PL

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wersja z dnia 01 lutego 2018 r.

 

 

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszą firmą.

 

MORELOWASZAFA bardzo poważnie traktuje kwestię związane z polityką prywatności. Dlatego dokładamy wszelkich starań, żeby nie musieli Państwo nigdy martwić się o ochronę swoich danych osobowych podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Odwiedziny na naszej stronie i przeglądanie większości informacji dotyczących spółki, jej produktów i usług są możliwe bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednak na niektórych podstronach, np. podstronach rejestracji, możemy poprosić Państwa o określone informacje, z których część może być uważana za dane osobowe.

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymamy od Państwa, na przykład kiedy będą Państwo korzystali z naszej strony. Polityka może podlegać okresowo aktualizacjom. W związku z tym radzimy Państwu regularnie zaglądać na tę stronę, aby pozostawać na bieżąco ze zmianami oraz móc ocenić, czy są one dla Państwa możliwe do zaakceptowania. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich odwiedzających stronę internetową oraz wszystkich środków dostępu, w tym między innymi komputerów stacjonarnych i laptopów, publicznych terminali internetowych oraz urządzeń mobilnych.

Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag w tej sprawie, prosimy kontaktować się z naszą obsługą klienta poprzez menu „kontakt” na naszej stronie internetowej.

 

1. Definicje

 

„MORELOWASZAFA”: Faris Karol Słomski, ul. Kosińskiego 21/1 61-521 Poznań;

„Użytkownik (użytkownicy)”: użytkownik lub użytkownicy strony, łącznie lub indywidualnie, w zależności od kontekstu;

„Strona internetowa”: strona internetowa dostępna pod następującym głównym adresem URL: www.morelowaszafa.pl

„Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

Na niektórych podstronach tej strony internetowej, MORELOWASZAFA będzie gromadzić Państwa dane osobowe. MORELOWASZAFA gromadzi takie dane, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane finansowe, nazwa użytkownika i hasło.

 

3. Poufność danych osobowych

 

Wykorzystując Państwa dane osobowe, MORELOWASZAFA będzie przestrzegać postanowień niniejszej polityki prywatności oraz wypełniać swoje prawne obowiązki dotyczące przetwarzania danych osobowych.

MORELOWASZAFA dokłada wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych. Wprowadza racjonalne procedury zabezpieczania i ochrony gromadzonych danych. MORELOWASZAFA stara się w ten sposób zapobiec bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie lub usunięciu Państwa danych osobowych.

MORELOWASZAFA zapewnia optymalne bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez:

• korzystanie we wszelkich stosownych przypadkach z mechanizmów szyfrujących;

• stosowanie ochrony hasłem;

• żądanie gwarancji umownych od stron trzecich; oraz

• ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych (na przykład umożliwienie dostępu wyłącznie pracownikom MORELOWEJSZAFY lub osobom trzecim wykonującym zlecenie na rzecz MORELOWEJSZAFY po zawarciu stosownej umowy, którzy potrzebują danych do poniżej opisanych celów).

 

W przypadku, gdy zostaną Państwo poproszeni o zarejestrowanie się jako użytkownik, MORELOWASZAFA zwraca się z prośbą o ułatwienie ochrony Państwa danych osobowych poprzez niekorzystanie z prostych do odgadnięcia haseł i/lub nazw użytkownika, regularne zmienianie hasła oraz nieprzekazywanie nazwy użytkownika, hasła ani innych danych innym osobom, a także bezpieczne przechowywanie tych danych.

 

4. W jaki sposób gromadzimy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skorzystać z obszaru naszej strony internetowej wymagającego rejestracji, zostaną Państwo poproszeni o podanie odpowiednich danych. W tym przypadku MORELOWASZAFA jednoznacznie zastrzega, że pełny dostęp do strony internetowej uzyskają Państwo dopiero po podaniu wymaganych informacji oraz zaakceptowaniu odpowiednich polityk i warunków.

Ponadto MORELOWASZAFA może gromadzić Państwa dane osobowe:

• podczas tworzenia internetowego konta użytkownika;

• przy składaniu zamówienia;

• przy zamawianiu newslettera;

• w przypadku udziału w konkursie, loterii lub innej promocji;

• w przypadku wypełniania ankiety;

• przy składaniu reklamacji lub zapytania o informacje;

• w przypadku komunikowania się z MORELOWĄSZAFĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub wszelkich innych środków.

 

MORELOWASZAFA może łączyć dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej z danymi osobowymi otrzymanymi przez MORELOWĄSZAFĘ innymi drogami. Może przechowywać te dane w jednej zbiorczej bazie danych lub kilku oddzielnych bazach danych.

MORELOWASZAFA będzie unikać gromadzenia danych osobowych, które nie są przydatne dla poniższych celów i nie będzie przechowywać danych osobowych dłużej, niż to konieczne dla realizacji tych celów, lub, w stosownych przypadkach, dłużej niż przez okres określony w umowie lub przepisami prawa.

 

5. Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

 

Wszystkie dane osobowe przekazywane MORELOWEJSZAFIE przez Państwa są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Ponadto MORELOWASZAFA i jej usługodawcy będą zawsze dokładać wszelkich starań, żeby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. Jednakże przekazywanie informacji przez Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpieczne. Dlatego zawsze przekazują Państwo dane osobowe na własne ryzyko.

MORELOWASZAFA ma prawo wykorzystywać gromadzone dane osobowe do następujących celów („cele”):

• zarejestrowanie Państwa na stronie internetowej jako użytkownika oraz świadczenie usług za pośrednictwem strony (w tym przetwarzanie zapytań lub próśb o udzielenie informacji dotyczących MORELOWEJSZAFY, jej produktów lub usług) oraz umożliwienie Państwu swobodnego korzystania z tych usług (np. blogów i forów);

• zapewnienie, by treść strony internetowej prezentowała się w sposób jak najbardziej efektywny dla Państwa oraz dla Państwa komputera;

• obsługa zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej;

• przetwarzanie i obsługa reklamacji lub wniosków;

• badania i analiza rynku o raz klientów, produktów i usług MORELOWEJSZAFY (np. poprzez skierowanie do Państwa prośby o wyrażenie opinii o produktach i usługach MORELOWEJSZAFY lub o wypełnienie ankiety czy kwestionariusza);

• ułatwienie MORELOWEJSZAFIE oceny jej produktów i usług, a także wprowadzania w nich poprawek i ulepszeń;

• dokumentacja wewnętrzna;

• marketing, w tym dostarczanie Państwu informacji, o które sami Państwo poproszą lub które mogą zdaniem MORELOWEJSZAFY Państwa zainteresować, o ile wyrazili Państwo zgodę na kontakt w tych sprawach (zob. poniższy rozdział dotyczący marketingu bezpośredniego);

• organizowanie konkursów i/lub innych działań promocyjnych;

• rekrutacja (o ile dostarczyli Państwo MORELOWEJSZAFIE informacje w tym zakresie); oraz

• powiadamianie Państwa o określonych zmianach w zakresie usług świadczonych przez MORELOWĄSZAFĘ.

 

6. Komu są ujawniane Państwa dane osobowe?

 

MORELOWASZAFA nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, za wyjątkiem:

• przypadków, gdy ujawnienie takich informacji jest konieczne w celu umożliwienia pracownikom, agentom, podwykonawcom, dostawcom lub kontrahentom MORELOWEJSZAFY świadczenia usług lub wykonywania zadań w imieniu MORELOWEJSZAFY (w tym świadczenia usług wsparcia marketingowego, przeprowadzania badań rynku lub prowadzenia obsługi klienta), zarządzania Państwa członkostwem, dostarczania istniejących lub przyszłych produktów lub usług bądź udziału w konkursach i/lub innych działaniach promocyjnych;

• profesjonalnych doradców MORELOWEJSZAFY;

• nabywców lub potencjalnych nabywców praw i obowiązków MORELOWEJSZAFY związanych ze stroną internetową;

• jeżeli ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów MORELOWEJSZAFY, jej klientów bądź jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

 

Jako użytkownik, przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie informacje przekazywane przez Państwa za pomocą narzędzi, które sprawiają, że informacje te stają się widoczne dla innych osób (np. blogów lub forów), są przez te narzędzia publicznie udostępniane. Należy o tym pamiętać i postępować z rozwagą i ostrożnością, kiedy przekazują Państwo informacje za pomocą takich narzędzi.

W każdym przypadku, gdy MORELOWASZAFA ujawnia Państwa dane osobowe starannie wybranej osobie trzeciej lub jednej z osób trzecich wymienionych powyżej, ujawnienie takie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. MORELOWASZAFA zapewnia, że przewidziała odpowiednie środki zapobiegawcze, by uniemożliwić osobom trzecim wykorzystywanie Państwa danych osobowych do innych celów niż cele powyżej określone, oraz że te osoby trzecie przedsięwzięły odpowiednie środki bezpieczeństwa.

W przypadku ujawniania przez MORELOWASZAFĘ Państwa danych osobowych osobom trzecim z siedzibą poza EU, MORELOWEJSZAFIE nie wolno przekazać tych danych osobowych bez podjęcia środków zapewniających taki sam stopień ochrony Państwa danych osobowych, jak w granicach EU.

MORELOWASZAFA podejmuje wszelkie racjonalne środki ostrożności w celu zapewnienia, by jej pracownicy i współpracownicy mający dostęp do danych osobowych ukończyli odpowiednie szkolenia i zawsze przetwarzali dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką oraz obowiązkami ciążącymi na nich z mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku nieprzestrzegania tej polityki lub obowiązków, MORELOWASZAFA ma prawo podjąć działania dyscyplinarne wobec takich pracowników lub współpracowników, o ile uzna to za konieczne.

 

7. Marketing bezpośredni

 

Na stronach rejestracyjnych oraz innych podstronach tej strony internetowej, mogą Państwo zostać poproszeni o wskazanie, czy chcą Państwo otrzymywać określone informacje pocztą elektroniczną i /lub tradycyjną. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, będzie to oznaczało, że zgadzają się Państwo na wykorzystywanie przez MORELOWĄSZAFĘ Państwa danych osobowych do dostarczania Państwu informacji na temat jej produktów, działań promocyjnych oraz ofert specjalnych, a także wszelkich innych informacji o produktach czy usługach MORELOWEJSZAFY, które zdaniem MORELOWEJSZAFY mogą Państwa interesować. Jeżeli nawet nie wyrażą Państwo takich preferencji, ale są Państwo klientem MORELOWEJSZAFY, możemy przesyłać Państwu informacje pocztą elektroniczną, ale będą to jedynie informacje dotyczące towarów i usług podobnych do tych, które Państwo już u nas kupili.

Mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego, korzystając z opcji rezygnacji umieszczanej w każdym e-mailu o charakterze marketingu bezpośredniego, lub, jeżeli zarejestrowali się Państwo jako użytkownik, poprzez zmianę ustawień konta. W tym przypadku MORELOWASZAFA nie usunie Państwa danych osobowych ze swoich baz danych, ale odnotuje zmianę preferencji najszybciej, jak to możliwe.

 

8. Prawa użytkownika w stosunku do danych osobowych

 

Z mocy określonych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo poprosić MORELOWĄSZAFĘ o określone informacje lub podjęcie określonych działań w stosunku do danych osobowych przekazanych MORELOWEJSZAFIE przez Państwa. Jeżeli jest to dozwolone prawem, MORELOWASZAFA może pobrać za taką usługę adekwatną opłatę.

Przede wszystkim, użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo zażądać dostępu do tych danych, a jeżeli dane te są niepoprawne, niekompletne, zbędne lub nieaktualne, mają prawo zażądać poprawienia lub uzupełnienia tych danych. MORELOWASZAFA uprzejmie prosi o pomoc w zapewnieniu, by przechowywane przez nią dane osobowe były jak najbardziej dokładne i aktualne. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe przekazane MORELOWASZAFA są niepoprawne lub niekompletne, prosimy powiadomić o tym obsługę klienta w opisany poniżej sposób. MORELOWASZAFA poprawi lub uaktualni Państwa dane osobowe najszybciej, jak to możliwe.

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej mogą również w każdej chwili samodzielnie wprowadzać zmiany do danych osobowych na swoich kontach.

Ponadto użytkownicy mają prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych o raz zażądać i ch usunięcia, ale powinni mieć ku temu poważne powody, np. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych miałoby dla nich niekorzystne skutki lub gdy dane nie mogą być dłużej wykorzystywane w celu, w którym zostały zgromadzone.

 

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy skontaktować się z obsługą klienta MORELOWASZAFA poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@MORELOWASZAFA.PL

 

9. Linki

 

Strona internetowa może zawierać linki do lub z innych stron internetowych, nad którymi MORELOWASZAFA nie ma kontroli. MORELOWASZAFA będzie dokładać wszelkich starań, by linki zamieszczone na jej stronie internetowej prowadziły wyłącznie do stron zapewniających takie same standardy bezpieczeństwa i poufności jak MORELOWASZAFA. Nie odpowiada jednak za ochronę lub poufność żadnych danych, jakie podadzą Państwo na takich stronach. Zanim podadzą Państwo jakiekolwiek informacje na takiej stronie, zalecamy zapoznanie się z jej polityką prywatności oraz innymi postanowieniami w tym zakresie.

 

10. Pliki cookie i sygnalizatory sieci (Web Beacons)

 

MORELOWASZAFA stara się ciągle udoskonalać działanie swojej strony, z korzyścią dla jej użytkowników. Dlatego na niektórych podstronach wykorzystywane są pliki cookie.

 

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie ze strony internetowej MORELOWEJSZAFY. Jeżeli jednak Państwo zablokują stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

 

Cookie to niewielkie pliki tekstowe instalowane przez przeglądarkę internetową w komputerze, dzięki którym strona internetowa rozpoznaje użytkownika przy kolejnej wizycie. Za pomocą cookie MORELOWASZAFA jest w stanie stwierdzić, które podstrony jej witryny są najbardziej popularne, ponieważ pliki cookie informują MORELOWASZAFA o tym, które podstrony są odwiedzane przez użytkowników i ile czasu użytkownicy poświęcają na ich przeglądanie. W oparciu o zbiorcze dane, MORELOWASZAFA może wprowadzać zmiany na swojej stronie internetowej, żeby w większym stopniu uwzględniać wymagania użytkowników oraz wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki plikom cookie MORELOWASZAFA może na przykład zapewnić, by informacje wyświetlone na Państwa monitorze podczas kolejnej wizyty na jej witrynie uwzględniały Państwa preferencje.

Strona internetowa, a także niektóre powiadomienia, takie jak e-maile promocyjne, mogą zawierać sygnalizatory sieci. Są to niewielkie elementy graficzne lub obiekty osadzone na stronie internetowej lub w e-mailu, które zazwyczaj są niewidoczne dla użytkownika, ale umożliwiają MORELOWEJSZAFIE sprawdzenie, czy użytkownik wyświetlił daną stronę lub e-mail. Sygnalizatory sieci ogólnie rzecz biorąc funkcjonują w połączeniu z plikami cookie. MORELOWASZAFA wykorzystuje jedne i drugie w taki sam sposób.

Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie, prosimy zapoznać się z naszą polityką w sprawie plików cookie.

 

11. Małoletni

 

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody i nadzoru rodzica lub opiekuna. Bez tej zgody, MORELOWASZAFA nie będzie zapisywać danych takich osób, przetwarzać ich ani przekazywać osobom trzecim.

 

Administrator danych:


Faris Karol Słomski, 
ul. Kosińskiego 21/1 
61-521 Poznań

biuro@MORELOWASZAFA.pl

 

12. Prawo właściwe

 

Prawem właściwym dla niniejszej polityki prywatności jest prawo polskie..